Zwroty i reklamacje

Zwroty

 1. Konsumentom i przedsiębiorcom na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od otrzymania towaru.
 2. Termin rozpoczyna się od momentu objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub inną, wskazaną przez nich osobę (inną niż przewoźnik).
 3. Odstąpienie od umowy jest możliwe poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłane na adres mailowy jestem@wydziarany.pl.
 4. Towar należy zwrócić na adres WEBIMED Łukasz Wojcieszek ul. Bartosza 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Towar należy wysłać w terminie 14 dni od dnia, w którym złożone zostało oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy, w przypadku produktów kosmetycznych, których zapieczętowanie zapewnia ochronę zdrowia i higieny, nie przysługuje w razie przełamania zapieczętowania – zgodnie z regulaminem.

Reklamacje

 1. Konsumentom i przedsiębiorcom na prawach konsumentów przysługują uprawnienia w razie niezgodności towaru z umową.
 2. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową trwa 2 lata od dostarczenia towaru.
 3. W przypadku braku zgodności towaru z umową, masz prawo złożyć reklamację – np. na adres e-mail jestem@wydziarany.pl.
 4. Towar, którego dotyczy reklamacja należy wysłać na adres WEBIMED Łukasz Wojcieszek ul. Bartosza 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
 5. W razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową możesz żądać: wymiany towaru, naprawy towaru, a w niektórych przypadkach – obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy.

Szczegółowe zasady korzystania z prawa odstąpienia od umowy lub reklamacji znajdują się w Regulaminie.