Polityka prywatności RODO

Jak kształtują się Twoje prawa?
Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Ponadto przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych lub żądanie ograniczenia ich przetwarzania.
Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek świadczenia przez nas określonych usług na Twoją rzecz (np. prowadzenia konta, wysłania newslettera). Nie podejmujemy wobec Ciebie indywidualnych decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu), które wywoływałyby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływały na Twoją sytuację.
Nasza domena posiada certyfikat SSL, dzięki czemu Twoje dane są szyfrowane.
Poniżej znajdziesz wszystkie najistotniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych na naszej stronie.

Kto jest administratorem strony internetowej oraz danych osobowych?
Administratorem strony internetowej oraz danych osobowych jest WEBIMED Łukasz Wojcieszek, Dębe Kolonia 18, 62-860 Opatówek, NIP: 968-085-02-96, REGON: 302396263, adres poczty elektronicznej jestem@wydziarany.pl, numer telefonu +48 534 603 524.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanego jako RODO. Przetwarzanie danych osobowych jest regulowane także przez krajową ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane?
Dane przetwarzamy jedynie w zakresie istotnym dla funkcjonowania naszego sklepu i przechowujemy je przez okres dozwolony przez przepisy. Przetwarzamy dane dostarczone przez użytkowników w czasie korzystania ze sklepu.

 • W celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu założenia i prowadzenia konta, przetwarzamy takie dane jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, numer telefonu, adres e-mail, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • W celu dodawania opinii oraz ich weryfikacji oraz w celu umożliwienia korzystania z formularza kontaktowego, przetwarzamy takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 • W celu marketingu bezpośredniego (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), przetwarzamy takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres.
 • Możemy przetwarzać dane także w celach związanych z wysyłką newslettera oraz prowadzenia programów lojalnościowych przetwarzamy takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • W celach związanych wypełnianiem obowiązków prawnych oraz ustalaniem i dochodzeniem roszczeń: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, adres e-mail, nr telefonu, IP, nr karty płatniczej, nr rachunku bankowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Komu przekazujemy dane osobowe?
Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom jedynie w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych, w jakim jest to potrzebne do realizacji umowy lub w zakresie jaki wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Są to współpracujący ze sklepem: operatorzy płatności online, banki, kurierzy, dostawcy narzędzi marketingowych. W przypadku dostawców narzędzi marketingowych używanych powszechnie, zanonimizowane pliki cookies mogą zostać przekazane do Stanów Zjednoczonych (firmy: Google LLC, Meta Platforms Inc.).

Jakie dokładnie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
Masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przenoszenia danych osobowych,
 • uzyskania informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza UE,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,
 • uzyskania informacji o prawach przysługujących na mocy RODO, o prawie wniesienia skargi do PUODO, o planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o źródle tych danych,
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeżeli chcesz zrealizować którekolwiek z wyżej wspominanych praw, poinformuj nas. Niezwłocznie udzielimy Tobie wszelkich informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem.
Możesz cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt z nami.

Polityka plików cookies
Pliki cookies to występujące powszechnie krótkie informacje tekstowe, które pozwalają zidentyfikować wykorzystywane oprogramowanie, dostosować treści do potrzeb użytkownika oraz zapewnić poprawne działanie stron internetowych. Są one zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz i posiadają nazwę domeny, czas przechowywania oraz określoną wartość. Pliki cookies stosowane w naszym sklepie są bezpieczne i dzielą się na cookies sesyjne oraz trwałe. Cookies sesyjne są przechowywane jedynie do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Cookies trwałe są przechowywane na urządzeniu do momentu ich skasowania. Za pomocą swojej przeglądarki internetowej w każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje dot. cookies lub je usunąć (cookies trwałe).

W jakich celach wykorzystujemy pliki cookies?
Pliki cookies wykorzystujemy w celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania sklepu internetowego oraz promowania go. Obejmuje to tworzenie analiz oraz statystyk, które pomagają nam zrozumieć potrzeby klientów oraz analizę aktywności użytkowników za pośrednictwem narzędzi analitycznych należących do takich firm jak Google LLC (https://policies.google.com/privacy) czy Meta Platforms Inc. (https://www.facebook.com/privacy/policy/) Narzędzia te są wykorzystywane powszechnie, a informacje na temat polityk prywatności ww. firm można znaleźć pod powyżej podanymi linkami. Administrator może korzystać z usług Google Analytics, Universal Analytics, Google Tag Manager, Google AdWords, lub Google AdSense dostarczanych przez firmę Google LLC oraz z usługi Piksel Meta dostarczanej przez firmę Meta Platforms Inc. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym na podstawie gromadzonych danych przetwarzanych w sposób zanonimizowany.
Google Analytics używa ciasteczek, które są małymi plikami tekstowymi zapisanymi na komputerze Klienta w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania ze Strony. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze Strony (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania ze Strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Korzystając ze Strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.